RO EN

Conformitate

Directiva Consiliului Comunităților Europene 89/106/CEE, cu privire la produsele pentru construcții, stabilește clar condițiile de introducere pe piață a acelor produse metalurgice care îndeplinesc condițiile de utilizare prevăzute și sunt purtătoare ale mărcii de conformitate CE.
Prosider International Trading, în calitate de distribuitor de produse metalurgice utilizate în construcții, nu emite declarații de conformitate dar pune la dispoziția clienților declarațiile de conformitate ale producătorilor. Produsele metalurgice pentru construcții, disponibile in mod curent pe stoc, purtătoare de marcaj CE, sunt unic asociate următoarelor standarde europene armonizate:
EN 10219-1; EN 10255; EN 10210-1; EN 10224.
Deasemeni, in calitate de importator direct al produselor Noksel – Turcia, Prosider international Trading pune la dispoziția clienților interesați si Certificatul de Control al Producției in Fabrică pentru atestarea dreptului de marcaj CE.
Menționăm că elemente de identificare a marcajului CE și de certificare a conformității se regăsesc și pe certificatele de inspecție și pe etichetele atașate pachetelor de țevi.

Vă invităm să vedeți atașat copiile acestor declarații de conformitate CE și Certificatului de Control al Producției in Fabrică.